Monthly Archive prosinac 2018

Ana Grubec (1932)

Sprovod za pokojnicu Anu Grubec će se održati 27.12.2018. u 13:00 sati na mjesnom groblju u Potoku.

Ana Gračak (1935)

Sprovod za pokojnicu Anu Gračak će se održati 21.12.2018. u 13:00 sati na mjesnom groblju u Potoku.

Tags

Josip Doželenčić (1944)

Sprovod za pokojnika Josipa Doželenčića će se održati 12.12.2018. u 15:00 sati na mjesnom groblju u Voloderu.

Katica Mihelja (1928)

Sprovod za pokojnicu Katicu Mihelja će se održati 12.12.2018. u 13:00 sati na mjesnom groblju u Strušcu.

Tags

Ana Župančić (1931)

Sprovod za pokojnicu Anu Župančić će se održati 11.12.2018. u 13:00 sati na mjesnom groblju u Popovači.

Tags

Obavijest korisnicima grobnih mjesta

OBAVIJEST KORISNICIMA GROBNIH MJESTA

ZAKON O GROBLJIMA

KORIŠTENJE GROBNIH MJESTA

Članak 13.

(1) Grobno mjesto za koje grobna naknada nije plaćena deset godina, smatra se napuštenim i može se ponovo dodijeliti na korištenje, ali tek nakon proteka petnaest godina od posljednjeg ukopa u grob, odnosno nakon proteka trideset godina od ukopa u grobnicu.

(2) Prijašnji korisnik grobnog mjesta za koje se prema stavku 1. ovoga članka smatra da je napušteno može raspolagati izgrađenom opremom i uređajem groba (nadgrobna ploča, nadgrobni spomenik i znaci, ograda groba i sl.) nakon što plati dužni iznos grobne naknade sa zakonskim zateznim kamatama. U protivnom smatrat će se da se radi o napuštenoj imovini kojom uprava groblja može slobodno raspolagati.

(3) Uprava groblja je dužna prije dodjele grobnog mjesta, odnosno grobnice drugom korisniku premjestiti ostatke preminulih iz napuštenog groba u zajedničku grobnicu izgrađenu za tu namjenu.

Nada Jajetić (1956)

Sprovod za pokojnicu Nadu Jajetić će se održati 07.12.2018. u 14:30 na mjesnom groblju u Voloderu.

Ana Kondres (1932)

Sprovod za pokojnicu Anu Kondres će se održati 07.12.2018. u 15:00 sati na mjesnom groblju u Voloderu.

Vinko Valičević (1942)

Sprovod za pokojnika Vinka Valičevića će se održati 04.12.2018. u 14:30 sati na mjesnom groblju u Voloderu.

Tags

Zdenko Poljak (1960)

Sprovod za pokojnika Zdenka Poljaka će se održati 03.12.2018. u 14:30 sati na mjesnom groblju u Voloderu.

Tags