Ivano Kovačević (2020)

Ivano Kovačević (2020)

Sahrana pokojnog Ivano Kovačevića će se održati 23.01.2020. u 13:00 sati na mjesnom groblju u Gornjoj Jelenskoj.

Kate Jolšić (1937)

Sahrana pokojne Kate Jolšić će se održati 22.01. 2020. u 13:00 sati na mjesnom groblju u Osekovu.

Ivka Bittner (1945)

Sahrana pokojne Ivke Bittner će se održati 20.01.2020. u 13:00 sati na mjesnom groblju u Voloderu.

Mijo Kukas (1933)

Sahrana pokojnog Mije Kukasa će se održati 17.01.2020. u 13:00 sati na mjesnom groblju u Osekovu.

Josip Salvador (1938)

Sahrana pokojnog Josipa Salvadora će se održati 16.01.2020. u 14:00 sati na mjesnom groblju u Voloderu.

Srećko Kozić (1948)

Sahrana pokojnog Srećka Kozića će se održati 10.01.2020. u 15:00 sati na mjesnom groblju u Popovači.

Frano Pujić (1944)

Sahrana pokojnog Frane Pujića će se održati 09.01.2020. u 13:00 sati na mjesnom groblju u Popovači.

Barica Vegh (1933)

Sahrana pokojne Barice Vegh će se održati 08.01.2020. u 15:00 sati na mjesnom groblju u Voloderu.

Barica Davosyr (1925)

Sahrana pokojne Barice Davosyr će se održati 04.01.2020. u 15:00 sati na mjesnom groblju u Gornjoj Jelenskoj.

Antonija Heroić (1933)

Sprovod za pokojnicu Antoniju Heroić će se održati 04.01.2020. u 13:00 sati na mjesnom groblju u Popovači.