Jagica Pleše (1934)

Potok sahrana

Jagica Pleše (1934)

Sahrana pokojne Jagice Pleše će se održati 08.06.2020 u 13:00 sati na mjesnom groblju u Potoku.

Tags

Stružec sahrana

Štefanija Baštijan (1938)

Sahrana pokojne Štefanije Baštijan će se održati 06.06.2020 u 15:00 sati na mjesnom groblju u Strušcu.

Tags

Popovača sahrana

Anka Golec (1930)

Sahrana pokojne Anke Golec će se održati 06.06.2020 u 13:00 sati na mjesnom groblju u Popovači.

Tags

Popovača sahrana

Zdenko Beronić (1963)

Sahrana pokojnog Zdenka Beronića će se održati 01.06.2020 u 13:00 sati na mjesnom groblju u Popovači.

Tags

Voloder sahrana

Magdalena Tasić (1933)

Sahrana pokojne Magdalena Tasić će se održati 29.05.2020 u 13:00 sati na mjesnom groblju u Voloderu.

Tags

Gornja Jelenska sahrana

Marica Lidmila (1944)

Sahrana pokojne Marice Lidmila će se održati 26.05.2020. u 13:00 sati na mjesnom groblju u Gornjoj Jelenskoj.

Popovača sahrana

Ljubica Biškup (1940)

Sahrana pokojne Ljubice Biškup će se održati 23.05.2020. u 15:00 sati na mjesnom groblju u Popovači.

Tags

Popovača sahrana

Vjekoslav Mihalić (1955)

Sahrana pokojnog Vjekoslava Mihalića će se održati 22.05.2020. u 13:00 sati na mjesnom groblju u Popovači.

Tags

Potok sahrana

Milka Gregurek (1941)

Sahrana pokojne Milke Gregurek će se održati 18.05.2020. u 15:00 sati na mjesnom groblju u Potoku.

Tags

Javni natječaj domar-vozač

Popovača,  08. svibnja 2020.

Komunalni servisi Popovača d.o.o. objavljuju Javni natječaj za prijem u radni odnos na određeno vrijeme za radno mjesto: domar-vozač.

Na temelju Odluke o objavi javnog natječaja, sukladno Pravilniku o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, direktor Komunalnih servisa Popovača d.o.o. dana 08. svibnja 2020. godine raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za prijem u radni odnos na određeno vrijeme, za radno mjesto:

1. DOMAR-VOZAČ 2 izvršitelj(ic)a na određeno radno vrijeme

Opis poslova:

-obavlja redovna održavanja strojeva i opreme

-obavlja bravarske i druge tehničke poslove

-vodi brigu o tehničkoj ispravnosti vozila i strojeva

-obavlja prijevoze za potrebe Društva i sa vozilima Društva

-upravlja radnim strojevima – mini bager, traktor, čistač cesta, kosilice i dr. te vrši prijevoz vozilima (kombi, kombi s prikolicom, traktor s prikolicom)

-obavlja i druge poslove po naređenju neposrednog rukovoditelja

-za svoj rad odgovoran je neposrednom rukovoditelju

Uvjeti: SSS-osnovna škola, vozačka C-kat sa završenom prometnom školom., položen ispit za rad s kranom, položen COD 95, obavezna kartica vozača, radno iskustvo 3 godine

2. uz prijavu na Natječaj, kandidati/kandidatkinje su dužni priložiti:

-životopis

-dokaz o državljanstvu (preslika osobne iskaznice ili domovnice)

-dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika svjedodžbe o završenom stupnju obrazovanja)

-uvjerenje da se protiv kandidata/kandidatkinje ne vodi kazneni ili istražni postupak ( original ne stariji od 6 mjeseci)

-na natječaj se mogu prijaviti oba spola

-kandidati su dužni navesti za koje se radno mjesto prijavljuju

-pisana prijava s pripadajućom dokumentacijom dostavlja se u roku od 8 dana od objave Natječaja na službenom mrežnim stranicama Komunalnih servisa Popovača d.o.o. (www.komunalni-servisi-popovaca.hr) na adresu:

Komunalni servisi Popovača d.o.o.

Kutinska ulica 12

44317 Popovača

s naznakom -Prijava na Javni natječaj za prijem u radni odnos u Komunalnim servisima Popovača d.o.o.

-nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati

-o rezultatima Javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku