Home

Milan Opačak (1954)

Sprovod za pokojnika Milana Opačaka će se održati 12.09.2018. u 15:00 sati na mjesnom groblju u Gornjoj Jelenskoj.

Ljubica Smrečki (1930)

Sprovod za pokojnicu Ljubicu Smrečki će se održati 01.09.2018. u 14:00 sati na mjesnom groblju u Osekovu.

Franjo Kovačević (1931)

Sprovod za pokojnika Franju Kovačevića će se održati 01.09.2018. u 15:30 sati na mjesnom groblju u Voloderu.

Miroslav Banić (1966)

Sprovod za pokojnika Miroslava Banića će se održati 21.08.2018. u 17:00 sati na mjesnom groblju u Osekovu.

Josip Klečina (1950)

Sprovod za pokojnika Josipa Klečinu će se održati 20.08.2018. u 14:00 sati na mjesnom groblju u Popovači.

Stipo Pavličević (1963)

Sprovod za pokojnika Stipu Pavličevića ce se održati 10.08.2018. u 14:00 sati na mjesnom groblju u Osekovu.

Josip Belanić (1948)

Sprovod za pokojnika Josipa Belanića će se održati 09.08.2018. u 15:00 sati na mjesnom groblju u Voloderu.

Javni natječaj – rad na određeno vrijeme

KOMUNALNI SERVISI POPOVAČA d.o.o. za usluge i trgovinu
Popovača, Kutinska 12
OIB 70710430454
Popovača 07.kolovoza 2018.

Na temelju Odluke o objavi javnog natječaja, sukladno Pravilniku o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, direktor Komunalnih servisa Popovača d.o.o. dana 07. kolovoza 2018. godine raspisuje
JAVNI NATJEČAJ
Za prijem u radni odnos na određeno radno vrijeme – na rok od 1 mjeseca, za radno mjesto:
POMOĆNI RADNIK-3 (tri) izvršitelj(ic)a
Opis poslova:
-obavlja poslove čišćenja i održavanja groblja , gradske tržnice,parkirališta i drugih javnih površina,zelenih površina i drugih objekata i prostora kojima upravlja društvo
-obavlja poslove košnje trave,popravaka i održavanja infrstrukture i sl.
-obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovoditelja
-za svoj rad odgovoran je neposrednom rukovoditelju

Potrebna stručna sprema: NKV-osnovna škola,vozačka B-kat
Uz prijavu na Natječaj kandidati/kandidatkinje su dužni priložiti:
-životopis
-dokaz održavljanstvu (preslika osobne iskaznice ili domovnice)
-dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika svjedodžbe o završenom stupnju obrazovanja)
-uvjerenje da se protiv kandidata/kandidatkinje ne vodi kazneni ili istražni postupak (original ne stariji od 6 mjeseci)
-preslika važeće vozačke dozvole

Pisana prijava s pripadajućom dokumentacijom dostavlja se u roku od 8 dana od objave Natječaja na oglasnoj ploči Grada Popovača i na službenim mrežnim stranicama Grada Popovača (www.popovaca.hr) na adresu:

Komunalni servisi Popovača d.o.o.
Trg grofova Erdödyja 5
44317 Popovača

S naznakom – prijava na Javni natječaj za prijem u radni odnos u Komunalnim servisima Popovača d.o.o.
-nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati
-o rezultatima Javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni pismenim putem u zakonskom roku.

Vladimir Golomboš (1970)

Sprovod za pokojnika Vladimira Golomboša će se održati 07.08.2018. u 14:00 sati na mjesnom groblju u Osekovu.

Mijo Bunčić (1926)

Sprovod za pokojnika Miju Bunčića će se održati 31.07.2018. u 16:00 sati na mjesnom groblju u Popovači.