Home

Marija Ivčec (1934)

Sprovod za pokojnicu Mariju Ivčec će se održati 19.01.2018. u 14:00 sati na mjesnom groblju u Osekovu.

Milka Novosel (1921)

Sprovod za pokojnicu Milku Novosel će se održati 18.01.2018. u 14:00 sati na mjesnom groblju u Osekovu.

Snježana Trbušić (1967)

Sprovod za pokojnicu Snježanu Trbušić će se održati 16.01.2018. u 15:00 sati na mjesnom groblju u Voloderu.

Jela Žilić (1931)

Sprovod za pokojnicu Jelu Žilić će se održati 10.01.2018.. u 13:00 sati na mjesnom groblju u Popovači.

Katica Cvetić (1923)

Sprovod za pokojnicu Katicu Cvetić će se održati 09.01.2018. u 15:00 sati na mjesnom groblju u Potoku.

Mijo Kolar (1945)

Sprovod za pokojnika Miju Kolara će se održati 10.01.2018. u 16:00 sati na mjesnom groblju u Voloderu.

Mato Prelog (1939)

Sprovod za pokojnika Matu Preloga će se održati 05.01.2018. u 15:00 sati na mjesnom groblju u Voloderu.

Ivan Židak (1932)

Sprovod za pokojnika Ivana Židaka će se održati 03.01.2018. u 15:00 sati na mjesnom groblju u Strušcu.

Marija Pongrac (1930)

Sprovod za pokojnicu Mariju Pongrac će se održati 03.01.2018. u 15:00 sati na mjesnom groblju u Voloderu.