Category Archive Opće

Izjava o cijenama ukopa

21. svibnja 2021. Komentari isključeni za Izjava o cijenama ukopa By Komunalni servisi

Nastavno na aktualne upite građana vezano za poskupljenje cijena ukopa, ističemo kako slijedi:
U okviru cjenika koji je bio na snazi od 18.06.2019. godine, troškovi ukopa nisu obuhvaćali dio troškova usluge koncesionara koji je pojedine segmente samostalno naplaćivao. Sklapanjem novog ugovora sa koncesionarom, definiran je i novi cjenik kojim su obuvaćene sve usluge koje su vezane za ukop što znači da se niti jedan dio usluge ukopa više ne naplaćuje od strane koncesionara već isključivo kod Komunalnih servisa. Dakle, ukupna cijena usluge ukopa nije se povećavala.
Također ističemo da je javno iznesena konstatacija kako su cijene usluge ukopa u susjednoj Kutini upola niže, potpuno neutemeljena. Cijena ukopa u zemljani grob Komunalnih servisa Popovača fiksna je i iznosi 2.650 kuna neovisno o tome da li je riječ o radnom danu u radno vrijeme, radnim danom izvan radnog vremena ili pak subotom. Trošak iste usluge radnim danom u radno vrijeme u Kutini iznosi 2.187,50 kuna, no isti je izvan radnog vremena uvećan za 500,00 kuna, a subotom je veći za čak 2.875 kuna. Kako kod ukopa u zemljani grob, cijene usluga ukopa Komunalnih servisa Popovača fiksne su i za sve ostale vrste ukopa (ukop u grob s nadgrobnom pločom, ukop u grobnicu….), dok u Kutini one također variraju ovisno o danima i vremenu.

Za Komunalne servise Popovača
Marijan Belančić, direktor

OBAVIJEST GRAĐANIMA (13.05.2021)

Komunalni servisi Popovača počet će od datuma 01.06.2021. s odvozom bio otpada na cijelom području grada Popovače.
Mole se građani koji žele da se od njih preuzima bio otpad da nam u roku od 14 dana dostave svoje podatke osobno na adresi Komunalnog servisa Popovača, Kutinska 12 ili na mail adresu referent.ksp@popovaca.hr.

U periodu od 19.05. do 01.06.2021. odvoz bio otpada će obavljati Eko Moslavina.

Zahvaljujemo građanima na suradnji.

OBAVIJEST GRAĐANIMA

12. svibnja 2021. Komentari isključeni za OBAVIJEST GRAĐANIMA By Komunalni servisi

U srijedu 12.05.2021. stanarima zgrada na području Popovače kod kojih u sklopu pilot projekta sakupljamo bio otpad podjeljene su ankete o ispitivanju zadovoljstva stanara tom uslugom.
Ovim putem obaviještavamo stanare da popunjenu anketu mogu predati u srijedu 19.05.2021. dijelatnicima komunalnog servisa Popovača kada dođu pokupiti bio otpad.
Zahvaljujemo građanima na suradnji.

Javni natječaj: Viši referent za nabavu i domar-vozač

17. ožujka 2021. Komentari isključeni za Javni natječaj: Viši referent za nabavu i domar-vozač By Komunalni servisi

Popovača,  17. ožujka 2021.

Komunalni servisi Popovača d.o.o. objavljuju Javni natječaj za prijem u radni odnos na određeno vrijeme za radno mjesto: viši referent za nabavu i domar-vozač.

Na temelju Odluke o objavi javnog natječaja, sukladno Pravilniku o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, direktor Komunalnih servisa Popovača d.o.o. dana 17. ožujka 2021. godine raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za prijem u radni odnos na određeno vrijeme, za radno mjesto:

1. VIŠI REFERENT ZA NABAVU 1 izvršitelj(ic)a na određeno radno vrijeme

Opis poslova:

-obavlja stručno administrativne poslove – priprema dokumentacije, troškovnika, provjere dokumentacije i sl.

-prikuplja podatke za Plan nabave

-sudjeluje u poslovima nabave

-vodi eveidenciju o provedenim postupcima nabave

-prikuplja podatke za statističke pokazatelje te godišnja izvješća

-obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovoditelja

-za svoj rad odgovoran je neposrednom rukovoditelju

Uvjeti: VŠS ekonomskog/upravno pravnog smjera, radno iskustvo 1 godina

2. DOMAR-VOZAČ 1 izvršitelj(ic)a na određeno radno vrijeme

Opis poslova:

-obavlja redovna održavanja strojeva i opreme

-obavlja bravarske i druge tehničke poslove

-vodi brigu o tehničkoj ispravnosti vozila i strojeva

-obavlja prijevoze za potrebe Društva i sa vozilima Društva

-upravlja radnim strojevima – mini bager, traktor, čistač cesta, kosilice i dr. te vrši prijevoz vozilima (kombi, kombi s prikolicom, traktor s prikolicom)

-obavlja i druge poslove po naređenju neposrednog rukovoditelja

-za svoj rad odgovoran je neposrednom rukovoditelju

Uvjeti: SSS-osnovna škola, vozačka dozvola B kategorije, radno iskustvo 3 godine

3 . uz prijavu na Natječaj, kandidati/kandidatkinje su dužni priložiti:

-životopis

-dokaz o državljanstvu (preslika osobne iskaznice ili domovnice)

-dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika svjedodžbe o završenom stupnju obrazovanja)

-uvjerenje da se protiv kandidata/kandidatkinje ne vodi kazneni ili istražni postupak ( original ne stariji od 6 mjeseci)

-na natječaj se mogu prijaviti oba spola

-kandidati su dužni navesti za koje se radno mjesto prijavljuju

-pisana prijava s pripadajućom dokumentacijom dostavlja se u roku od 8 dana od objave Natječaja na službenom mrežnim stranicama Komunalnih servisa Popovača d.o.o. (www.komunalni-servisi-popovaca.hr) na adresu:

Komunalni servisi Popovača d.o.o.

Kutinska ulica 12

44317 Popovača

s naznakom -Prijava na Javni natječaj za prijem u radni odnos u Komunalnim servisima Popovača d.o.o.

-nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati

-o rezultatima Javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku

Pilot projekt Komunalnih Servisa Popovača – Naviku usvoji, biootpad odvoji.

22. veljače 2021. Komentari isključeni za Pilot projekt Komunalnih Servisa Popovača – Naviku usvoji, biootpad odvoji. By Komunalni servisi

Naviku usvoji, biootpad odvoji

Pilot projekt Komunalnih Servisa Popovača.

Cilj: Prikupljanjem odvojenog biootpada od građana koji žive u stanovima smanjiti količine odloženog mješovitog otpada na odlagalištu i pomoći u dobivanju visoko kvalitetnog bio gnojiva. Osim video priloga, više informacija možete dobiti pozivom na broj Komunalnih Servisa: 044/823-679

Javni natječaj domar-vozač

8. svibnja 2020. Komentari isključeni za Javni natječaj domar-vozač By Komunalni servisi

Popovača,  08. svibnja 2020.

Komunalni servisi Popovača d.o.o. objavljuju Javni natječaj za prijem u radni odnos na određeno vrijeme za radno mjesto: domar-vozač.

Na temelju Odluke o objavi javnog natječaja, sukladno Pravilniku o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, direktor Komunalnih servisa Popovača d.o.o. dana 08. svibnja 2020. godine raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za prijem u radni odnos na određeno vrijeme, za radno mjesto:

1. DOMAR-VOZAČ 2 izvršitelj(ic)a na određeno radno vrijeme

Opis poslova:

-obavlja redovna održavanja strojeva i opreme

-obavlja bravarske i druge tehničke poslove

-vodi brigu o tehničkoj ispravnosti vozila i strojeva

-obavlja prijevoze za potrebe Društva i sa vozilima Društva

-upravlja radnim strojevima – mini bager, traktor, čistač cesta, kosilice i dr. te vrši prijevoz vozilima (kombi, kombi s prikolicom, traktor s prikolicom)

-obavlja i druge poslove po naređenju neposrednog rukovoditelja

-za svoj rad odgovoran je neposrednom rukovoditelju

Uvjeti: SSS-osnovna škola, vozačka C-kat sa završenom prometnom školom., položen ispit za rad s kranom, položen COD 95, obavezna kartica vozača, radno iskustvo 3 godine

2. uz prijavu na Natječaj, kandidati/kandidatkinje su dužni priložiti:

-životopis

-dokaz o državljanstvu (preslika osobne iskaznice ili domovnice)

-dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika svjedodžbe o završenom stupnju obrazovanja)

-uvjerenje da se protiv kandidata/kandidatkinje ne vodi kazneni ili istražni postupak ( original ne stariji od 6 mjeseci)

-na natječaj se mogu prijaviti oba spola

-kandidati su dužni navesti za koje se radno mjesto prijavljuju

-pisana prijava s pripadajućom dokumentacijom dostavlja se u roku od 8 dana od objave Natječaja na službenom mrežnim stranicama Komunalnih servisa Popovača d.o.o. (www.komunalni-servisi-popovaca.hr) na adresu:

Komunalni servisi Popovača d.o.o.

Kutinska ulica 12

44317 Popovača

s naznakom -Prijava na Javni natječaj za prijem u radni odnos u Komunalnim servisima Popovača d.o.o.

-nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati

-o rezultatima Javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku

Koronavirus

26. ožujka 2020. Komentari isključeni za Koronavirus By Komunalni servisi

POŠTOVANI SUGRAĐANI,

U CILJU SPRJEČAVANJA ŠIRENJA ZARAZE MOLIMO VAS DA USLUGE KOMUNALNIH SERVISA D.O.O. KORISTITE ISKLJUČIVO U SLUČAJU UGOVARANJA SAHRANE I HITNIH INTERVENCIJA.

SVE OSTALE USLUGE NASTOJTE OBAVLJATI TELEFONSKI PUTEM NAŠEG SLUŽBENOG BROJA TELEFONA:

044/823-679

MOLIMO VAS ZA STRPLJENJE I ODGOVORNOST JER EPIDEMIJU MOŽEMO SPRIJEČITI SAMO ODGOVORNIM PONAŠANJEM.

VAŠI KOMUNALNI SERVISI

Odluka o načinu održavanja pogreba i posljednjih ispraćaja

23. ožujka 2020. Komentari isključeni za Odluka o načinu održavanja pogreba i posljednjih ispraćaja By Komunalni servisi

Na temelju članka 22.a Zakona o sustavu civilne zaštite (Narodne novine br. 82/15, 118/18 i 31/20) Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske, 20. ožujka 2020. godine donosi

ODLUKU

O NAČINU ODRŽAVANJA POGREBA I POSLJEDNJIH ISPRAĆAJA

I.

S obzirom na rizik prijenosa bolesti COVID-19 prilikom okupljanja većeg broja osoba na istom mjestu, uvodi se protuepidemijska mjera načina održavanja pogreba i posljednjih ispraćaja koja se odnosi na sve osobe na području Republike Hrvatske te na pravne i fizičke osobe koje se bave pogrebničkom djelatnošću, u trajanju od 30 dana od dana donošenja ove Odluke.

II.

Za vrijeme trajanja mjere iz ove Odluke:

– pogreb, posljednji ispraćaj i polaganje urne održava se isključivo u krugu najuže obitelji i predstavnika vjerske zajednice, poštujući upute i mjere koje donosi Hrvatski zavod za javno zdravstvo

– obavijest o smrti (osmrtnica) ne smije sadržavati podatke o mjestu i vremenu održavanja pogreba, posljednjeg ispraćaja i polaganju urne

– obustavlja se organiziranje glazbenih usluga i usluga dostave cvijeća i svijeća.

III.

Ni jedan od sudionika ne smije imati povišenu tjelesnu temperaturu niti imati simptome akutne respiratorne infekcije.

IV.

Stožeri civilne zaštite dužni su osigurati provedbu i nadzor provođenja mjera iz ove Odluke.

V.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 810-06/20-01/7

Urbroj: 511-01-300-20-6

Zagreb, 20. ožujka 2020.

Načelnik Stožera
potpredsjednik Vlade
i ministar unutarnjih poslova
dr. sc. Davor Božinović, v. r.

Najam javnih objekata – Popovača

13. ožujka 2020. Komentari isključeni za Najam javnih objekata – Popovača By Komunalni servisi

Prema naputku Stožera civilne zaštite Sisačko-moslavačke županije, Komunalni servisi Popovača d.o.o. do daljnjega neće vršiti iznajmljivanje sportske dvorane, društvenih domova i ostalih objekata u našoj nadležnosti.

, , , , ,

Kako ispravno odvajati otpad?

5. ožujka 2020. Komentari isključeni za Kako ispravno odvajati otpad? By Komunalni servisi

U plave spremnike treba odlagati:

 • novine, časopise, prospekte, kataloge,
 • bilježnice, knjige, telefonske imenike, slikovnice
 • pisaći i kompjuterski papir, pisma, uredske tiskovine, papirnate vrećice,
 • mape, kartonske fascikle, valovitu ljepenku, kartonske kutije (bez ljepljive trake, plastike, stiropora i dr.).


U plave spremnike ne smije se odlagati:

 • indigo papir, ugljeni papir, fotografije i foto papir,
 • zauljeni i prljavi papir, gumirane etikete, pelene i sl.


U žute spremnike treba odlagati:

 • polietilenske vrećice, folije, filmove, mjehurastu ambalažu – na sebi mogu imati oznake: PE-HD, PE-LD, PET, PP i sl.;
 • boce od jestivog ulja, destilirane vode, sredstava za čišćenje i pranje, kozmetike, lijekova (osim citostatika), prehrambenih prizvoda i sl. – na sebi mogu imati oznake: PE- HD, PE-LD, PP i sl.;
 • čaše i posude od jogurta, sira i sl. – mogu imati na sebi oznake: PS, PP i dr.;
 • ambalažu za razne prehrambene proizvode od pjesnastog polistirena (stiropora) – na sebi mogu imati oznaku EPS i sl.;
 • višeslojnu ambalažu (tetrapak),
 • ostale proizvode od plastike: boce za osvježavajuće napitke, čepove, plastične tanjure, pribor za jelo i sl. – na sebi mogu imati oznake: PE-HD, PP, PVC, PS, PET i sl.;
 • konzerve od hrane i limenke od pića.


U žute spremnike ne smije se odlagati:

 • plastičnu ambalažu i limenke s ostacima od boja, lakova i motornih ulja,
 • plastičnu ambalažu i limenke s ostacima od kemikalija,
 • boce i limenke od zapaljivih i eksplozivnih tekućina,
 • boce i limenke pod tlakom (npr. propan/butan boce)

, ,

Skip to content