Category Archive Opće

Javni natječaj: Viši referent za nabavu i domar-vozač

17. ožujka 2021. Komentari isključeni za Javni natječaj: Viši referent za nabavu i domar-vozač By Komunalni servisi

Popovača,  17. ožujka 2021.

Komunalni servisi Popovača d.o.o. objavljuju Javni natječaj za prijem u radni odnos na određeno vrijeme za radno mjesto: viši referent za nabavu i domar-vozač.

Na temelju Odluke o objavi javnog natječaja, sukladno Pravilniku o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, direktor Komunalnih servisa Popovača d.o.o. dana 17. ožujka 2021. godine raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za prijem u radni odnos na određeno vrijeme, za radno mjesto:

1. VIŠI REFERENT ZA NABAVU 1 izvršitelj(ic)a na određeno radno vrijeme

Opis poslova:

-obavlja stručno administrativne poslove – priprema dokumentacije, troškovnika, provjere dokumentacije i sl.

-prikuplja podatke za Plan nabave

-sudjeluje u poslovima nabave

-vodi eveidenciju o provedenim postupcima nabave

-prikuplja podatke za statističke pokazatelje te godišnja izvješća

-obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovoditelja

-za svoj rad odgovoran je neposrednom rukovoditelju

Uvjeti: VŠS ekonomskog/upravno pravnog smjera, radno iskustvo 1 godina

2. DOMAR-VOZAČ 1 izvršitelj(ic)a na određeno radno vrijeme

Opis poslova:

-obavlja redovna održavanja strojeva i opreme

-obavlja bravarske i druge tehničke poslove

-vodi brigu o tehničkoj ispravnosti vozila i strojeva

-obavlja prijevoze za potrebe Društva i sa vozilima Društva

-upravlja radnim strojevima – mini bager, traktor, čistač cesta, kosilice i dr. te vrši prijevoz vozilima (kombi, kombi s prikolicom, traktor s prikolicom)

-obavlja i druge poslove po naređenju neposrednog rukovoditelja

-za svoj rad odgovoran je neposrednom rukovoditelju

Uvjeti: SSS-osnovna škola, vozačka dozvola B kategorije, radno iskustvo 3 godine

3 . uz prijavu na Natječaj, kandidati/kandidatkinje su dužni priložiti:

-životopis

-dokaz o državljanstvu (preslika osobne iskaznice ili domovnice)

-dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika svjedodžbe o završenom stupnju obrazovanja)

-uvjerenje da se protiv kandidata/kandidatkinje ne vodi kazneni ili istražni postupak ( original ne stariji od 6 mjeseci)

-na natječaj se mogu prijaviti oba spola

-kandidati su dužni navesti za koje se radno mjesto prijavljuju

-pisana prijava s pripadajućom dokumentacijom dostavlja se u roku od 8 dana od objave Natječaja na službenom mrežnim stranicama Komunalnih servisa Popovača d.o.o. (www.komunalni-servisi-popovaca.hr) na adresu:

Komunalni servisi Popovača d.o.o.

Kutinska ulica 12

44317 Popovača

s naznakom -Prijava na Javni natječaj za prijem u radni odnos u Komunalnim servisima Popovača d.o.o.

-nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati

-o rezultatima Javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku

Pilot projekt Komunalnih Servisa Popovača – Naviku usvoji, biootpad odvoji.

22. veljače 2021. Komentari isključeni za Pilot projekt Komunalnih Servisa Popovača – Naviku usvoji, biootpad odvoji. By Komunalni servisi

Naviku usvoji, biootpad odvoji

Pilot projekt Komunalnih Servisa Popovača.

Cilj: Prikupljanjem odvojenog biootpada od građana koji žive u stanovima smanjiti količine odloženog mješovitog otpada na odlagalištu i pomoći u dobivanju visoko kvalitetnog bio gnojiva. Osim video priloga, više informacija možete dobiti pozivom na broj Komunalnih Servisa: 044/823-679

Javni natječaj domar-vozač

8. svibnja 2020. Komentari isključeni za Javni natječaj domar-vozač By Komunalni servisi

Popovača,  08. svibnja 2020.

Komunalni servisi Popovača d.o.o. objavljuju Javni natječaj za prijem u radni odnos na određeno vrijeme za radno mjesto: domar-vozač.

Na temelju Odluke o objavi javnog natječaja, sukladno Pravilniku o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, direktor Komunalnih servisa Popovača d.o.o. dana 08. svibnja 2020. godine raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za prijem u radni odnos na određeno vrijeme, za radno mjesto:

1. DOMAR-VOZAČ 2 izvršitelj(ic)a na određeno radno vrijeme

Opis poslova:

-obavlja redovna održavanja strojeva i opreme

-obavlja bravarske i druge tehničke poslove

-vodi brigu o tehničkoj ispravnosti vozila i strojeva

-obavlja prijevoze za potrebe Društva i sa vozilima Društva

-upravlja radnim strojevima – mini bager, traktor, čistač cesta, kosilice i dr. te vrši prijevoz vozilima (kombi, kombi s prikolicom, traktor s prikolicom)

-obavlja i druge poslove po naređenju neposrednog rukovoditelja

-za svoj rad odgovoran je neposrednom rukovoditelju

Uvjeti: SSS-osnovna škola, vozačka C-kat sa završenom prometnom školom., položen ispit za rad s kranom, položen COD 95, obavezna kartica vozača, radno iskustvo 3 godine

2. uz prijavu na Natječaj, kandidati/kandidatkinje su dužni priložiti:

-životopis

-dokaz o državljanstvu (preslika osobne iskaznice ili domovnice)

-dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika svjedodžbe o završenom stupnju obrazovanja)

-uvjerenje da se protiv kandidata/kandidatkinje ne vodi kazneni ili istražni postupak ( original ne stariji od 6 mjeseci)

-na natječaj se mogu prijaviti oba spola

-kandidati su dužni navesti za koje se radno mjesto prijavljuju

-pisana prijava s pripadajućom dokumentacijom dostavlja se u roku od 8 dana od objave Natječaja na službenom mrežnim stranicama Komunalnih servisa Popovača d.o.o. (www.komunalni-servisi-popovaca.hr) na adresu:

Komunalni servisi Popovača d.o.o.

Kutinska ulica 12

44317 Popovača

s naznakom -Prijava na Javni natječaj za prijem u radni odnos u Komunalnim servisima Popovača d.o.o.

-nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati

-o rezultatima Javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku

Koronavirus

26. ožujka 2020. Komentari isključeni za Koronavirus By Komunalni servisi

POŠTOVANI SUGRAĐANI,

U CILJU SPRJEČAVANJA ŠIRENJA ZARAZE MOLIMO VAS DA USLUGE KOMUNALNIH SERVISA D.O.O. KORISTITE ISKLJUČIVO U SLUČAJU UGOVARANJA SAHRANE I HITNIH INTERVENCIJA.

SVE OSTALE USLUGE NASTOJTE OBAVLJATI TELEFONSKI PUTEM NAŠEG SLUŽBENOG BROJA TELEFONA:

044/823-679

MOLIMO VAS ZA STRPLJENJE I ODGOVORNOST JER EPIDEMIJU MOŽEMO SPRIJEČITI SAMO ODGOVORNIM PONAŠANJEM.

VAŠI KOMUNALNI SERVISI

Odluka o načinu održavanja pogreba i posljednjih ispraćaja

23. ožujka 2020. Komentari isključeni za Odluka o načinu održavanja pogreba i posljednjih ispraćaja By Komunalni servisi

Na temelju članka 22.a Zakona o sustavu civilne zaštite (Narodne novine br. 82/15, 118/18 i 31/20) Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske, 20. ožujka 2020. godine donosi

ODLUKU

O NAČINU ODRŽAVANJA POGREBA I POSLJEDNJIH ISPRAĆAJA

I.

S obzirom na rizik prijenosa bolesti COVID-19 prilikom okupljanja većeg broja osoba na istom mjestu, uvodi se protuepidemijska mjera načina održavanja pogreba i posljednjih ispraćaja koja se odnosi na sve osobe na području Republike Hrvatske te na pravne i fizičke osobe koje se bave pogrebničkom djelatnošću, u trajanju od 30 dana od dana donošenja ove Odluke.

II.

Za vrijeme trajanja mjere iz ove Odluke:

– pogreb, posljednji ispraćaj i polaganje urne održava se isključivo u krugu najuže obitelji i predstavnika vjerske zajednice, poštujući upute i mjere koje donosi Hrvatski zavod za javno zdravstvo

– obavijest o smrti (osmrtnica) ne smije sadržavati podatke o mjestu i vremenu održavanja pogreba, posljednjeg ispraćaja i polaganju urne

– obustavlja se organiziranje glazbenih usluga i usluga dostave cvijeća i svijeća.

III.

Ni jedan od sudionika ne smije imati povišenu tjelesnu temperaturu niti imati simptome akutne respiratorne infekcije.

IV.

Stožeri civilne zaštite dužni su osigurati provedbu i nadzor provođenja mjera iz ove Odluke.

V.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 810-06/20-01/7

Urbroj: 511-01-300-20-6

Zagreb, 20. ožujka 2020.

Načelnik Stožera
potpredsjednik Vlade
i ministar unutarnjih poslova
dr. sc. Davor Božinović, v. r.

Najam javnih objekata – Popovača

13. ožujka 2020. Komentari isključeni za Najam javnih objekata – Popovača By Komunalni servisi

Prema naputku Stožera civilne zaštite Sisačko-moslavačke županije, Komunalni servisi Popovača d.o.o. do daljnjega neće vršiti iznajmljivanje sportske dvorane, društvenih domova i ostalih objekata u našoj nadležnosti.

, , , , ,

Kako ispravno odvajati otpad?

5. ožujka 2020. Komentari isključeni za Kako ispravno odvajati otpad? By Komunalni servisi

U plave spremnike treba odlagati:

 • novine, časopise, prospekte, kataloge,
 • bilježnice, knjige, telefonske imenike, slikovnice
 • pisaći i kompjuterski papir, pisma, uredske tiskovine, papirnate vrećice,
 • mape, kartonske fascikle, valovitu ljepenku, kartonske kutije (bez ljepljive trake, plastike, stiropora i dr.).


U plave spremnike ne smije se odlagati:

 • indigo papir, ugljeni papir, fotografije i foto papir,
 • zauljeni i prljavi papir, gumirane etikete, pelene i sl.


U žute spremnike treba odlagati:

 • polietilenske vrećice, folije, filmove, mjehurastu ambalažu – na sebi mogu imati oznake: PE-HD, PE-LD, PET, PP i sl.;
 • boce od jestivog ulja, destilirane vode, sredstava za čišćenje i pranje, kozmetike, lijekova (osim citostatika), prehrambenih prizvoda i sl. – na sebi mogu imati oznake: PE- HD, PE-LD, PP i sl.;
 • čaše i posude od jogurta, sira i sl. – mogu imati na sebi oznake: PS, PP i dr.;
 • ambalažu za razne prehrambene proizvode od pjesnastog polistirena (stiropora) – na sebi mogu imati oznaku EPS i sl.;
 • višeslojnu ambalažu (tetrapak),
 • ostale proizvode od plastike: boce za osvježavajuće napitke, čepove, plastične tanjure, pribor za jelo i sl. – na sebi mogu imati oznake: PE-HD, PP, PVC, PS, PET i sl.;
 • konzerve od hrane i limenke od pića.


U žute spremnike ne smije se odlagati:

 • plastičnu ambalažu i limenke s ostacima od boja, lakova i motornih ulja,
 • plastičnu ambalažu i limenke s ostacima od kemikalija,
 • boce i limenke od zapaljivih i eksplozivnih tekućina,
 • boce i limenke pod tlakom (npr. propan/butan boce)

, ,

Javni natječaj – pomoćni radnik

10. lipnja 2019. Komentari isključeni za Javni natječaj – pomoćni radnik By Komunalni servisi

KOMUNALNI SERVISI POPOVAČA d.o.o. za usluge i trgovinu
Popovača, Kutinska 12
OIB 70710430454
Popovača 10. lipnja 2019.

Na temelju Odluke o objavi javnog natječaja, sukladno Pravilniku o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, direktor Komunalnih servisa Popovača d.o.o. dana 10. lipnja 2019. godine raspisuje
JAVNI NATJEČAJ
Za prijem u radni odnos na određeno radno vrijeme – na rok od 3 mjeseca, za radno mjesto:
POMOĆNI RADNIK-1 (jedan) izvršitelj(ic)a
Opis poslova:
-obavlja poslove čišćenja i održavanja groblja , gradske tržnice,parkirališta i drugih javnih površina,zelenih površina i drugih objekata i prostora kojima upravlja društvo
-obavlja poslove košnje trave,popravaka i održavanja infrstrukture i sl.
-obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovoditelja
-za svoj rad odgovoran je neposrednom rukovoditelju

Potrebna stručna sprema: NKV-osnovna škola,vozačka B-kat
Uz prijavu na Natječaj kandidati/kandidatkinje su dužni priložiti:
-životopis
-dokaz održavljanstvu (preslika osobne iskaznice ili domovnice)
-dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika svjedodžbe o završenom stupnju obrazovanja)
-uvjerenje da se protiv kandidata/kandidatkinje ne vodi kazneni ili istražni postupak (original ne stariji od 6 mjeseci)
-preslika važeće vozačke dozvole

Pisana prijava s pripadajućom dokumentacijom dostavlja se u roku od 8 dana od objave Natječaja na službenim mrežnim stranicama Komunalnih servisa Popovača d.o.o. (www.komunalni-servisi-popovaca.hr) na adresu:

Komunalni servisi Popovača d.o.o.
Kutinska ulica 12
44317 Popovača

S naznakom – prijava na Javni natječaj za prijem u radni odnos u Komunalnim servisima Popovača d.o.o.
-nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati
-o rezultatima Javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni pismenim putem u zakonskom roku.

Javni natječaj – pomoćni radnik

9. svibnja 2019. Komentari isključeni za Javni natječaj – pomoćni radnik By Komunalni servisi

KOMUNALNI SERVISI POPOVAČA d.o.o. za usluge i trgovinu
Popovača, Kutinska 12
OIB 70710430454
Popovača 09. svibnja 2019.

Na temelju Odluke o objavi javnog natječaja, sukladno Pravilniku o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, direktor Komunalnih servisa Popovača d.o.o. dana 09. svibnja 2019. godine raspisuje
JAVNI NATJEČAJ
Za prijem u radni odnos na određeno radno vrijeme – na rok od 3 mjeseca, za radno mjesto:
POMOĆNI RADNIK-1 (jedan) izvršitelj(ic)a
Opis poslova:
-obavlja poslove čišćenja i održavanja groblja , gradske tržnice,parkirališta i drugih javnih površina,zelenih površina i drugih objekata i prostora kojima upravlja društvo
-obavlja poslove košnje trave,popravaka i održavanja infrstrukture i sl.
-obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovoditelja
-za svoj rad odgovoran je neposrednom rukovoditelju

Potrebna stručna sprema: NKV-osnovna škola,vozačka B-kat
Uz prijavu na Natječaj kandidati/kandidatkinje su dužni priložiti:
-životopis
-dokaz održavljanstvu (preslika osobne iskaznice ili domovnice)
-dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika svjedodžbe o završenom stupnju obrazovanja)
-uvjerenje da se protiv kandidata/kandidatkinje ne vodi kazneni ili istražni postupak (original ne stariji od 6 mjeseci)
-preslika važeće vozačke dozvole

Pisana prijava s pripadajućom dokumentacijom dostavlja se u roku od 8 dana od objave Natječaja na službenim mrežnim stranicama Komunalnih servisa Popovača d.o.o. (www.komunalni-servisi-popovaca.hr) na adresu:

Komunalni servisi Popovača d.o.o.
Kutinska ulica 12
44317 Popovača

S naznakom – prijava na Javni natječaj za prijem u radni odnos u Komunalnim servisima Popovača d.o.o.
-nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati
-o rezultatima Javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni pismenim putem u zakonskom roku.

Javni poziv – čistačica

KOMUNALNI SERVISI POPOVAČA d.o.o. za usluge i trgovinu
Popovača, Kutinska 12
OIB 70710430454
Popovača 06.veljače 2019.

Komunalni servisi Popovača d.o.o. objavljuju Javni natječaj za prijem u radni odnos na određeno vrijeme za radno mjesto: čistačica.

Na temelju Odluke o objavi javnog natječaja, sukladno Pravilniku o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, direktor Komunalnih servisa Popovača d.o.o. dana 06. veljače 2019. godine raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za prijem u radni odnos na određeno vrijeme, za radno mjesto:

 1. ČISTAČICA -1 izvršitelj(ic)a na određeno vrijeme

Opis poslova:

-čisti i uređuje prostor mrtvačnice, pogrebnog ureda, upravne zgrade, tržnice, nogostupa, ulica i drugih prostora kojima upravlja društvo
-uređuje cvjetne i ostale zelene površine ispred mrtvačnice, na groblju ,u gradu i drugdje
-obavlja i druge poslove po naređenju neposrednog rukovoditelja
-za svoj rad je odgovorna neposrednom rukovoditelju
Uvjeti: NKV, osnovna škola, vozačka B-kat.

 1. uz prijavu na Natječaj, kandidati/kandidatkinje su dužni priložiti:

-životopis
-dokaz o državljanstvu (preslika osobne iskaznice ili domovnice)
-dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika svjedodžbe o završenom stupnju obrazovanja)
-uvjerenje da se protiv kandidata/kandidatkinje ne vodi kazneni ili istražni postupak ( original ne stariji od 6 mjeseci)
-na natječaj se mogu prijaviti oba spola
-kandidati su dužni navesti za koje se radno mjesto prijavljuju

-pisana prijava s pripadajućom dokumentacijom dostavlja se u roku od 8 dana od objave Natječaja na službenom mrežnim stranicama Komunalnih servisa Popovača d.o.o. (www.komunalni-servisi-popovaca.hr) na adresu:

Komunalni servisi Popovača d.o.o.
Kutinska ulica 12
44317 Popovača

S naznakom – prijava na Javni natječaj za prijem u radni odnos u Komunalnim servisima Popovača d.o.o.
-nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati
-o rezultatima Javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni pismenim putem u zakonskom roku.

Skip to content