Category Archive Opće

Javni poziv – domar i čistačica

DOMAR- 1 izvršitelj(ic)a na određeno radno vrijeme

Opis poslova:

-obavlja redovna održavanja strojeva i opreme

-obavlja bravarske i druge tehničke poslove

-vodi brigu o tehničkoj ispravnosti vozila i strojeva

-obavlja prijevoze za potrebe Društva i sa vozilima Društva

-upravlja radnim strojevima – mini bager, traktor, čistač cesta, kosilice i dr. te vrši prijevoz vozilima (kombi, kombi s prikolicom, traktor s prikolicom)

-obavlja i druge poslove po naređenju neposrednog rukovoditelja

-za svoj rad odgovoran je neposrednom rukovoditelju

 

ČISTAČICA -1 izvršitelj(ic)a na određeno vrijeme

Opis poslova:

-čisti i uređuje prostor mrtvačnice, pogrebnog ureda, upravne zgrade, tržnice, nogostupa, ulica i drugih prostora kojima upravlja društvo

-uređuje cvjetne i ostale zelene površine ispred mrtvačnice, na groblju ,u gradu i drugdje

-obavlja i druge poslove po naređenju neposrednog rukovoditelja

-za svoj rad je odgovorna neposrednom rukovoditelju

Pisana prijava s pripadajućom dokumentacijom dostavlja se u roku od 8 dana od objave Natječaja na na službenim mrežnim stranicama Komunalnih servisa Popovača d.o.o. (www.komunalni-servisi-popovaca.hr) na adresu:

Komunalni servisi Popovača d.o.o.
Kutinska ulica 12
44317 Popovača

Preuzmi dokument – domar i čistačica

Javni poziv – referent za reciklažno dvorište

15. listopada 2018. Komentari isključeni za Javni poziv – referent za reciklažno dvorište By Komunalni servisi

Opis poslova:
-obavlja sve vrste poslova vezane za gospodarenje otpadom kao i sve poslove vezane uz zakonski ispravno funkcioniranje reciklažnog dvorišta
-rad u sustavu elektronske evidencije otpada
-prijem otpada, vaganje, evidencija korisnika, deponiranje otpada u spremnike prema vrsti, naplata, evidencija o vrstama i količini otpada, izrada izvješća, prodaja otpada i sl.
-obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovoditelja

Pisana prijava s pripadajućom dokumentacijom dostavlja se u roku od 8 dana od objave Natječaja na na službenim mrežnim stranicama Komunalnih servisa Popovača d.o.o. (www.komunalni-servisi-popovaca.hr) na adresu:

Komunalni servisi Popovača d.o.o.
Kutinska ulica 12
44317 Popovača

Preuzmi dokument – referent za reciklažno dvorište

Javni poziv – pomoćni radnik

-obavlja poslove čišćenja i održavanja groblja , gradske tržnice,parkirališta i drugih javnih površina,zelenih površina i drugih objekata i prostora kojima upravlja društvo
-obavlja poslove košnje trave,popravaka i održavanja infrstrukture i sl.
-obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovoditelja

Pisana prijava s pripadajućom dokumentacijom dostavlja se u roku od 8 dana od objave Natječaja na na službenim mrežnim stranicama Komunalnih servisa Popovača d.o.o. na adresu:

Komunalni servisi Popovača d.o.o.
Kutinska ulica 12
44317 Popovača

Preuzmi dokument – pomoćni radnik

Javni natječaj – rad na određeno vrijeme

KOMUNALNI SERVISI POPOVAČA d.o.o. za usluge i trgovinu
Popovača, Kutinska 12
OIB 70710430454
Popovača 07.kolovoza 2018.

Na temelju Odluke o objavi javnog natječaja, sukladno Pravilniku o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, direktor Komunalnih servisa Popovača d.o.o. dana 07. kolovoza 2018. godine raspisuje
JAVNI NATJEČAJ
Za prijem u radni odnos na određeno radno vrijeme – na rok od 1 mjeseca, za radno mjesto:
POMOĆNI RADNIK-3 (tri) izvršitelj(ic)a
Opis poslova:
-obavlja poslove čišćenja i održavanja groblja , gradske tržnice,parkirališta i drugih javnih površina,zelenih površina i drugih objekata i prostora kojima upravlja društvo
-obavlja poslove košnje trave,popravaka i održavanja infrstrukture i sl.
-obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovoditelja
-za svoj rad odgovoran je neposrednom rukovoditelju

Potrebna stručna sprema: NKV-osnovna škola,vozačka B-kat
Uz prijavu na Natječaj kandidati/kandidatkinje su dužni priložiti:
-životopis
-dokaz održavljanstvu (preslika osobne iskaznice ili domovnice)
-dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika svjedodžbe o završenom stupnju obrazovanja)
-uvjerenje da se protiv kandidata/kandidatkinje ne vodi kazneni ili istražni postupak (original ne stariji od 6 mjeseci)
-preslika važeće vozačke dozvole

Pisana prijava s pripadajućom dokumentacijom dostavlja se u roku od 8 dana od objave Natječaja na oglasnoj ploči Grada Popovača i na službenim mrežnim stranicama Grada Popovača (www.popovaca.hr) na adresu:

Komunalni servisi Popovača d.o.o.
Trg grofova Erdödyja 5
44317 Popovača

S naznakom – prijava na Javni natječaj za prijem u radni odnos u Komunalnim servisima Popovača d.o.o.
-nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati
-o rezultatima Javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni pismenim putem u zakonskom roku.

Sakupljanje ambalažnog otpada SZB za poljoprivredna gospodarstva

Sajmište Popovača 18.07.2018. od 08:00 – 11:00 sati.

Završena nova tribina na igralištu u Osekovu

Završeni su radovi na uređenju igrališta u Osekovu koje je dobilo novu tribinu i rasvjetu. Izvođač radova na tribini bili su Komunalni servisi Popovača d.o.o.. Tribina je sada u funkciji i ima oko dvjesto sjedećih mjesta. Rađena je povodom 50. obljetnice djelovanja NK Dinamo. Igralište u Osekovu od sada nosi naziv legendarnog igrača i dugogodišnjeg sportskog djelatnika NK Dinamo Alojza Golomboša.

Uređenje mrtvačnice u Gornjoj Jelenskoj

Završeno je uređenje mrtvačnice u mjestu Gornja Jelenska. Uređenje je obuhvatilo izgradnju kamenog platoa za postavljanje lijesa i uređenje prostora namijenjenog za obitelj pokojnika, što je obuhvatilo i postavljanje novih zidnih i podnih pločica. Izgrađen je i novi krov s nadstrešnicom ispred ulaza u mrtvačnicu. U objekat je uloženo je oko 70.000,00 kn. Radove su izvodili Komunalni servisi Popovača d.o.o. i Klesarska radionica Škacan.

Obavijest o pregledu prskalica i raspršivača