Category Archive Sahrane

Voloder sahrana

Manda Čačić (1925)

Sahrana pokojne Mande Čačić će se održati 04.02.2020. u 15:00 sati na mjesnom groblju u Voloderu.

Marija Turina (1937)

Sahrana pokojne Marije Turina će se održati 04.02 2020. u 14:30 sati na mjesnom groblju u Voloderu.

Đurđica Vojvodić (1945)

Sahrana pokojne Đurđice Vojvodić će se održati 01.02.2020. u 13:00 sati na mjesnom groblju u Potoku.

Jagica Maleković (1939)

Sahrana pokojne Jagice Maleković će se održati 30.01.2020. u 13:00 sati na mjesnom groblju u Osekovu.

Vlado Bastalić (1960)

Sahrana pokojnog Vlade Bastalića će se održati 29.01.2020. u 13:00 sati na mjesnom groblju u Osekovu.

Ivano Kovačević (2020)

Sahrana pokojnog Ivano Kovačevića će se održati 23.01.2020. u 13:00 sati na mjesnom groblju u Gornjoj Jelenskoj.

Kate Jolšić (1937)

Sahrana pokojne Kate Jolšić će se održati 22.01. 2020. u 13:00 sati na mjesnom groblju u Osekovu.

Ivka Bittner (1945)

Sahrana pokojne Ivke Bittner će se održati 20.01.2020. u 13:00 sati na mjesnom groblju u Voloderu.

Mijo Kukas (1933)

Sahrana pokojnog Mije Kukasa će se održati 17.01.2020. u 13:00 sati na mjesnom groblju u Osekovu.

Josip Salvador (1938)

Sahrana pokojnog Josipa Salvadora će se održati 16.01.2020. u 14:00 sati na mjesnom groblju u Voloderu.