Category Archive Sahrane

Vlado Biškup (1945)

Sprovod za pokojnika Vladu Biškupa će se održati 03.11.2018. u 12:00 sati na mjesnom groblju u Voloderu.

Janja Mišković (1935)

Sprovod za pokojnicu Janju Mišković će se održati 30.10.2018. u 15:00 sati na mjesnom groblju u Popovači.

Marija Šurina (1933)

Sprovod za pokojnicu Mariju Šurinu će se održati 26.10.2018. u 14:00 sati na mjesnom groblju u Voloderu.

Niko Mišković (1954)

Sprovod za pokojnika Niku Miškovića će se održati 23.10.2018. u 14:30 sati na mjesnom groblju u Voloderu.

Dragica Barber (1948)

Sprovod za pokojnicu Dragicu Barber će se održati 22.10.2018. u 14:30 sati na mjesnom groblju u Voloderu.

Marica Dečman (1930)

Sprovod za pokojnicu Maricu Dečman će se održati 20.10.2018. u 13:00 sati na mjesnom groblju u Potoku.

Marija Pešun (1928)

Sprovod za pokojnicu Mariju Pešun će se održati 19.10.2018. u 13:00 sati na mjesnom groblju u Popovači.

Vjekoslav Haić (1923)

Sprovod za pokojnika Vjekoslava Haića će se održati 19.10.2018. u 15:00 sati na mjesnom groblju u Osekovu.

Josip Bajgota (1950)

Sprovod za pokojnika Josipa Bajgotu će se održati 17.10.2018. u 15:00 sati na mjesnom groblju u Popovači.

Mijo Kašner (1931)

Sprovod za pokojnika Miju Kašnera ce se održati 10.10.2018. u 13:00 sati na mjesnom groblju u Popovači.