Tag Archive Jelenska

Jan Pečuh (2019)

Sprovod za pokojnika Jana Pečuha će se održati 05.02.2019. u 15:00 sati na mjesnom groblju u Gornjoj Jelenskoj.

Tags,

Katarina Pavlek (1930)

Sprovod za pokojnicu Katarinu Pavlek će se održati 03.01.2019. u 14:00 sati na mjesnom groblju u Gornjoj Jelenskoj.

Tags