Arhiva Popovača

Popovača sahrana

Zdenko Beronić (1963)

Sahrana pokojnog Zdenka Beronića će se održati 01.06.2020 u 13:00 sati na mjesnom groblju u Popovači.

Tags

Popovača sahrana

Ljubica Biškup (1940)

Sahrana pokojne Ljubice Biškup će se održati 23.05.2020. u 15:00 sati na mjesnom groblju u Popovači.

Tags

Popovača sahrana

Vjekoslav Mihalić (1955)

Sahrana pokojnog Vjekoslava Mihalića će se održati 22.05.2020. u 13:00 sati na mjesnom groblju u Popovači.

Tags

Popovača sahrana

Ankica Sršin (1939)

Obavijest o preminuloj osobi.

Tags

Popovača sahrana

Matija Poljak (1944)

Obavijest o preminuloj osobi.

Tags

Popovača sahrana

Ana Prebeg (1938)

Obavijest o preminuloj osobi.

Tags

Popovača sahrana

Mara Kovačević (1946)

Obavijest o preminuloj osobi.

Tags

Popovača sahrana

Marija Rapo (1936)

Obavijest o preminuloj osobi.

Tags

Popovača sahrana

Mijo Ratkajec (1944)

Obavijest o preminuloj osobi.

Tags

Popovača sahrana

Slavko Šarlog (1948)

Obavijest o preminuloj osobi.

Tags